O nás

Aktuality

Křenováček

Prvňáčci 

KOS

Kontakty

 

               

autor - Jana Jetelová

DFS Křenováček 
683 52 Křenovice
Kokešová Regina 
607173526
   

Taneční soubor Křenováček ve školním roce 2002/2003

             Dětský  folklorní soubor Křenováček pracoval svůj jubilejní 40.rok ve třech skupinách. 
        Nejmladší přípravka,  kterou navštěvovaly děti  z 1. a 2. třídy,  pracovala pod vedením Elišky Vildové  a  paní učitelky Veroniky Eliášové. Na práci  přípravky se podílely i  studentky Markéta Nálezková  a  Jana Hortová. 
        Další dvě oddělení souboru tvořili  žáci 3. a 4. třídy  a  žáci 5. až 9. třídy. Celkem navštěvovalo soubor Křenováček asi  80 dětí. 

        Vedoucí celého souboru byla opět paní učitelka  Regina Kokešová, s flétnovou muzikou pracovala a na nácvicích se podílela zástupkyně ředitele Helena Weidingerová. Při vystoupeních soubor doprovázel ještě na harmoniku  pan Vladimír Kokeš. Taneční soubor navštěvovali kromě žáků ZŠ Křenovice i děti z okolí – z Hrušek, ze Šaratic, ze Slavkova a také studenti víceletých gymnázií (naši bývalí žáci). Letos zůstali členy i všichni ti, kteří už opustili ZŠ v Křenovicích a začali dojíždět do různých středních škol. 

DFS Křenováček pracuje pod KOS-em (Křenovské občanské sdružení) při Základní škole v Křenovicích.

Kalendárium akcí 

    Svoji činnost v tomto školním roce zahájil Křenováček už o prázdninách, neboť od 12. do 17. srpna se konalo soustředění členů souboru v Krkonoších na Janově boudě. Děti si zasportovaly, naučily se nová čísla a také mezi sebe přijaly nové nejmladší členy. Poslední týden o prázdninách - 29.srpna byli zástupci souboru přijati primátorem města Brna v rámci zahájení Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2002. Třicátého srpna vystoupil Křenováček v hlavním dětském festivalovém programu na náměstí Staré radnice.

             V září  se hned začalo pravidelně každou středu zkoušet v hlavním souboru, přípravka Křenováčku zahájila činnost v říjnu.
             V říjnu se Křenováček podílel na slavnostním vystoupení na Radnici ve Slavkově v rámci  tzv. „Slavkovské iniciativy smíření“ pro členy zastupitelstva a hosty.
         
   V listopadu byl DFS Křenováček přizván na slavkovský zámek, aby se podílel svým vystoupením na otevření jedné z mnoha výstav.
        
    V prosinci měl DFS Křenováček hned několik akcí.  Dva dny v polovině prosince - 14. a 15.12. strávili členové souboru v Chrudimi, kde byli hosty DFS Kuřátka a zúčastnili se s nimi i tamního festivalu. Osmnáctého prosince se konalo v Křenovicích již tradiční „Vánoční koledování“, kterého se zúčastnili všichni od nejmenších až po ty nejstarší.
             V lednu se Křenováček předvedl velmi zdařilým předtančením na plese ve Vyškově a v únoru se podílel na předtančení i na školním plese v Křenovicích.

            V měsíci březnu se konala první z akcí, pořádaných k letošnímu 40.výročí vzniku DFS Křenováček. Na 22.3. přijaly pozvání folklorní soubory z Brna – Slovácký krúžek  a Májek. Téměř dvouhodinové vystoupení v sále MKS bylo opravdu velkým zážitkem.
             V měsíci dubnu 19.4. reprezentovala soubor Křenováček nejmladší přípravka na Přehlídce dětských folklorních souborů Brněnska.  Další obrovskou akcí ke 40.výročí  byl vzpomínkový večer – setkání bývalých členů Křenováčku, který se konal v sobotu 26.dubna  v sále MKS v Křenovicích. K tanci hrála cimbálová muzika Javorníku a všichni zúčastnění si kromě upomínkových dárků odnesli i spoustu dojmů ze vzpomínání na minulá léta  prožitá v souboru. Ve stejný den se konal i Den otevřených dveří na ZŠ v Křenovicích, kde byla instalována výstava fotografií, kronik, krojů apod., která dokumentovala uplynulých 40 let DFS Křenováček.

           Květen, červen
          
Vyvrcholením činnosti souboru byl XVIII. ročník folklorního festivalu  Pod křenovskó májó, letos o to slavnostnější, protože byl věnován především 40.výročí vzniku Křenováčku a 20.výročí Křenováku. V sobotu 31.května přijely jako host hned dva dětské folklorní soubory – Kuřátka z Chrudimi a Malá Jasénka ze Vsetína. V pátek večer se konala diskotéka pro dětské členy všech souborů a posezení pro vedoucí . Vzpomínání nebralo konce.  Pro oba hostující soubory byla na nedělní dopoledne připravena prohlídka zámku ve Slavkově.  V neděli 1.června byl festival zahájen již tradičně krojovaným  průvodem souborů vesnicí a ve 14.30 začal vlastní festivalový program na křenovském amfiteátru. Letos nesl název  „…A my tancujem dál“. V programu účinkovaly soubory Trnka z Vyškova, Kuřátka z Chrudimi, Malá Jasénka ze Vsetína,  Skoronice ze Skoronic, a především místní soubory Křenováček a jeho přípravka a Křenovák. Posledním vystoupením se Křenováček  rozloučil s letošním školním rokem na hodech v Brně – Bystrci, kde měl 22. 6. předtančení na odpolední zábavě.

            Činnost souboru byla v průběhu roku velmi bohatá. Úspěchům však vždy předcházela řada zkoušek a tedy spousta času, který členové souboru i jejich vedoucí této činnosti museli věnovat.

            Festivalem ale umělecký rok pro většinu členů nekončí. V prázdninových dnech se uskuteční týdenní  soustředění v Krkonoších (11. – 17. srpna). A ještě před zahájením nového školního roku vystoupí Křenováček v hlavním dětském pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2003. 
                                                                              
  zpracovala H. Weidingerová 

Školním rokem 2003/2004 vstupuje DFS Křenováček již do své 41. sezóny.


 

zpět na předchozí stránku
copyright Muli 2002